Zabezpieczenie roszczeń

Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie odzyskiwania długów i sprzedaży wierzytelności. W większości powierzonych nam zadań bezbłędnie oceniamy szanse na windykację długów, zabezpieczenie roszczeń oraz wyegzekwowanie całej wymaganej kwoty. Oferujemy Państwu jasne i przejrzyste metody działania oparte na wiedzy oraz doświadczeniu naszych pracowników. Podejmując się windykacji należności stawiamy na pełne zadowolenie naszych klientów. Zapraszamy do kontaktu.

Jak działa upadłość konsumencka?

Dłużnik, który w konsekwencji niezależnych zdarzeń, takich jak doznanie poważnego uszczerbku na zdrowiu, nie jest w stanie dalej spłacać swoich zobowiązań, może złożyć do sądu wniosek o bankructwo. Jak działa taka upadłość konsumencka? W konsekwencji jej ogłoszenia najczęściej następuje częściowe umorzenie wierzytelności, a także powstaje plan spłaty pozostałych długów. Osoba niewypłacalna powinna również spodziewać się sprzedaży części swojego majątku.